EnglishРусский  

   ..

   french.gt

   GERMAN.GT

   greek.gt

   ukrainian.gt

The project is closed! You can look at a new scripting language. It is available on GitHub.
Also, try our open source cross-platform automation software.

Ads

Installer and installation software
Commercial and Freeware installers.

source\studio\Language\ukrainian.gt
 1 <ukrainian language type = keys native = Українська code=ua>
 2  helpchm = gentee-ru.chm
 3  url = http://www.gentee.ru
 4    
 5  about = Про программу Gentee Studio  
 6  apply = Використати
 7  autoindent = Автоматичний сдвиг курсору
 8  backcolor = Колір фону
 9  binary = Двоїчнї дані
 10  bold = Жирний
 11  cancel = Відміна
 12  choosefile = Виберіть файл
 13  choosedir = Виберіть директорию
 14  cmdline = Аргументи командної строки
 15  coldel = Видалити кольорову схему?
 16  colors = Кольори підкраски
 17  colscheme = Кольорова схема:
 18  comment = Коментар
 19  copyright = "Copyright #0A9 2004-2005 Gentee, Inc. Усі права захищені.
 20  
 21 Ця программа використовує та була написана на мові программування Gentee #0A9 2004-2005 Gentee, Inc. Усі права захищені."
 22  cppfiles = C/C++ файли
 23  customize = Параметри запусків
 24  default = По вмолчанню
 25  defbackc = Використовувати стандартний фон
 26  deffontc = Використовувати стандартний колір
 27  delete = Видалити
 28  dlgsettings = Параметри программи
 29  editor = Редактор
 30  errexec = Неможливо запустити файл '#tmp/name#'!
 31  errfind = Неможливо найти строку '#tmp/name#'.
 32  erropen = Неможливо відкрити файл '#tmp/name#'!
 33  errtoobig = Файл '#tmp/name#' надто великий!
 34  errwrite = Неможливо записати файл '#tmp/name#'!
 35  filename = Им'я файла
 36  filepanel = Панель відкритих файлов
 37  find = Найти
 38  fcase = Учитувати реєстр
 39  fword = Тільки віддільні слова
 40  fdirect = Напрямок
 41  fup = Уверх
 42  fdown = Униз
 43  fbtn = Пошук (F3)
 44  font = Шрифт:
 45  fontcolor = Колір шрифту
 46  fontsize = Розмір шрифту:
 47  fwildcard = Маска файлов:
 48  general = Загальні
 49  gfiles = Gentee файли
 50  goto = Перейти на
 51  glinepos = Строка <Space> Стовбчик <Enter>
 52  gtfiles = GT файли
 53  gutter = Показувати відступ
 54  hexec = Відкрити чи запустити файл
 55  hhelp = Відкрити вікно справки
 56  hnew = Відкрити новий файл
 57  hopenfiles = Виберіть файли для відкриття
 58  hpdel = Видалити цей элемент
 59  hpedit = Редагувати цей элемент
 60  hpnewi = Вставити новий элемент
 61  hpnewf = Вставити нову папку
 62  hprint = Печатати
 63  hpsave = Зберегти проект
 64  hsave = Зберегти цей файл
 65  hsaveall = Зберегти усі файли
 66  hsettings = Параметри программи
 67  htmlfiles = HTML файли
 68  hwinact = Зробити вікно активним [Enter]
 69  hwinclose = Закрити вікно [Delete]
 70  hwindown = Передвинути угору [Shift-Ctrl-Down]
 71  hwinup = Передвинути униз [Shift-Ctrl-Up]
 72  identifier = Идентифікатор
 73  inotfile = Файл '#tmp/name#' не найден!
 74  italic = Курсив
 75  itstyles = Лише зображення | Лише текст | Зображення і текст
 76  keyword = Ключьове слово
 77  linenum = Нумерація строк
 78  mabout = &Про программу...
 79  macro = Макрос
 80  mainpanel = Головна панель
 81  manager = &Менеджер...
 82  margin = Показувати праву границю
 83  marginpos = Позиція правої границі
 84  mclose = &Закрити
 85  mcloseall = Закрити &все
 86  mcustomize = &Параметри...
 87  medit = &Правка
 88  mecut = &Вирезати#009Ctrl+X
 89  mecopy = &Копіювати#009Ctrl+C
 90  mepaste = Вст&авити#009Ctrl+V
 91  meredo = Пов&торити#009Ctrl+Y
 92  meselall = В&иделити усе#009Ctrl+A
 93  meundo = &Відмінити#009Ctrl+Z
 94  mexec = &Запустити
 95  mexit = &Вихід
 96  mfile = &Файл
 97  mfind = &Пошук...
 98  mgoto = &Перейти...
 99  mhelp = &Допомога
100  mhtopic = &Допомога 
101  mlang = &Мова
102  mlaunch = &Запуск 
103  mlsaveall = Зберегати &усі файли
104  mlsavecur = &Зберегати активний файл
105  mnew = &Новий
106  mopensel = &Відкрити...
107  moptimizer = &Оптимізатор
108  moptions = &Свійства
109  mopen = В&ідкрити#009Enter
110  mpadd = &Добавити к проекту...
111  mpdup = Д&ублиювати#009Ctrl+D
112  mpmovedwn = Здвинути &Вниз#009Shift+Ctrl+Down
113  mpmoveup = Здвинути Вв&ерх#009Shift+Ctrl+Up
114  mpnewf = Нова &папка...
115  mpnewi = Новий &элемент...
116  mpremove = &Видалити з проекту#009Del
117  mpprop = &Свійства...#009Space
118  mprint = &Печатати... 
119  mpsave = З&берегти проект
120  mproject = &Проект
121  mrepeat = &Повторити запуск
122  mreplace = &Замінити...
123  msave = &Зберегти
124  msaveall = Зберегти в&се
125  msaveas = Зберегти &як...
126  msettings = &Параметри...
127  mspecchar = Спеціальні символи
128  mtoolhome = &Домашня сторінка
129  mtoolkit = &Інструменти
130  mview = &Бачення
131  mvpanel = &Головна панель
132  mvfpanel = &Панель файлів
133  mvwrap = &Перенос слів
134  mwindow = &Вікно
135  mwfour = &Чотири панели
136  mwone = &Єдина панель
137  mwprev = &Попереднє
138  mwthree = &Три панели
139  mwtwo = &Дві панели
140  mwww = &Домашня сторінка
141  name = Им'я
142  new = Новий файл
143  number = Число  
144  ok = OK
145  operator = Оператор
146  panels = Панелі
147  parentfld = Родительска папка
148  prjhnewi = Новий элемент проекту
149  prjhnewf = Нова папка проекту
150  prjhprop = Свійства элемента проекту
151  prjselect = Виберить родительску папку
152  prjtab = Проект | Компьютер | Вікна | Пошук
153  qfilesave = Файл '#tmp/name#' був змінен. Хочите його зберегти?
154  qprjdel = Ви насправді хочите Видалити '#tmp/name#' з проекту?
155  qprjsave = Проект був змінен. Зберегти?
156  replace = Замінити
157  replaceall = Замінити все
158  replacei = Замінити в
159  replacew = Замінити на
160  root = Головний
161  rselect = Виделення
162  rwhole = Увесь файл
163  savews = Зберегать відкриті файли при виході
164  selected = Виделення
165  selfiles = Виберіть файл(и)
166  show = Показувати
167  space = Пробіли
168  string = Строка
169  style = Стиль:
170  tabsize = Розмір Tab:
171  tabspaces = Вставляти пробіли замість Tab
172  tagname = Им'я тега
173  tagattrib = Атрибут тега
174  toolbarbtn = Показувати на панелі кнопок
175  underline = Підкреслювання
176  workdir = Робоча директорія
177  wrap = Перенос слів
178 </ukrainian>